Cơ chế giải quyết tranh chấp/khiếu nại

PetOi (Công ty TNHH Tremolo) và những Nhân viên chăm sóc thú cưng có trách nhiệm tiếp nhận các khiếu nại về dịch vụ thông qua ứng dụng PetOi và hỗ trợ Chủ thú cưng giải quyết khiếu nại đó.

Khiếu nại từ Chủ sở hữu thú cưng liên quan đến việc cung cấp và sử dụng ứng dụng PetOi được xử lý bởi Công ty TNHH Tremolo phải tuân thủ luật pháp và các điều khoản sử dụng dịch vụ.

Trong trường hợp có tranh chấp, Công ty TNHH Tremolo sẽ tạo điều kiện cho một giải pháp thương lượng và hòa giải giữa các bên để duy trì niềm tin của người dùng về chất lượng dịch vụ của PetOi và người sử dụng dịch vụ có thể gửi thông tin khiếu nại.

Phương pháp 1: Khiếu nại trực tiếp đến Nhân viên chăm sóc thú cưng

Chủ thú cưng có thể khiếu nại trực tiếp với Nhân viên chăm sóc thú cưng về dịch vụ của họ. Trong trường hợp này, Nhân viên chăm sóc thú cưng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại với Chủ thú cưng.

Phương pháp 2: Khiếu nại với Công ty TNHH Tremolo

Chủ thú cưng có thể khiếu nại về dịch vụ của Nhân viên chăm sóc thú cưng cho Công ty TNHH Tremolo theo quy trình sau.

Bước 1 :

Gọi số Hotline của PetOi: 089 663 9814 để thông báo về sự cố. Thời hiệu có thể khiếu nại là ba tháng (03) kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc ngày xảy ra sự cố.

Bước 2 :

Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại, Công ty TNHH Tremolo sẽ xem xét, xác nhận và thông báo cho các bên liên quan về bất kỳ thông tin nào liên quan đến khiếu nại. Ngoài ra, Công ty TNHH Tremolo sẽ xem xét và phân tích nội dung khiếu nại, nguyên nhân của khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý mà tổ chức này phối hợp với Nhân viên chăm sóc thú cưng để đưa ra giải pháp, quy trình phù hợp.

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo khiếu nại từ Công ty TNHH Tremolo, Nhân viên chăm sóc thú cưng sẽ tích cực phối hợp với Công ty TNHH Tremolo để giải quyết khiếu nại. Chủ động thông báo cho người khiếu nại và Công ty TNHH Tremolo hoặc cho phép Công ty TNHH Tremolo thông báo cho người khiếu nại về việc giải quyết và cách thức giải quyết khiếu nại.

Bước 3 :

Nếu người khiếu nại không đồng ý với hướng xử lý của Nhân viên chăm sóc thú cưng, Công ty TNHH Tremolo chịu trách nhiệm quản lý việc đàm phán và hòa giải giữa các bên để đưa ra giải pháp xử lý khiếu nại cuối cùng.

Nếu các cuộc đàm phán và dàn xếp không tạo ra kết quả hoặc người khởi kiện yêu cầu cơ quan pháp lý có thẩm quyền can thiệp, Công ty TNHH Tremolo sẽ phối hợp với nhà chức trách và báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty TNHH Tremolo tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đạo luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi khuyên Nhân viên chăm sóc thú cưng tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu pháp lý và có đề xuất thích hợp cho Chủ thú cưng. Gian lận, gian lận kinh doanh và làm hại người khác là đáng trách và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Các bên liên quan bao gồm Nhân viên chăm sóc thú cưng và Chủ thú cưng có trách nhiệm tích cực giải quyết vấn đề. Nhân viên chăm sóc thú cưng phải là một bên chủ động xử lý và giải quyết các khiếu nại. Công ty TNHH Tremolo sẽ chỉ đóng vai trò điều phối viên để hỗ trợ xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhân viên chăm sóc thú cưng và Chủ thú cưng. Công ty TNHH Tremolo có quyền cung cấp thông tin liên quan đến Chủ thú cưng và Nhân viên chăm sóc thú cưng theo yêu cầu của các bên liên quan đến tranh chấp hoặc bởi cơ quan thực thi pháp luật.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:
CÔNG TY TNHH TREMOLO
Trụ sở chính: 1Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1,HCMC
Hotline: 089 663 9814
Email: info@petoi.vn

DỄ SỬ DỤNG

Hướng dẫn sử dụng

Find a dog sitter near you

BƯỚC 1

Tìm kiếm Pet Sitter ở gần bạn

Tìm kiếm những Pet Sitter ở gần bạn. Bạn có thể đọc lịch sử làm việc của họ.

Book and Pay

BƯỚC 2

Đặt dịch vụ và Thanh toán

Gặp gỡ và trao đổi thông tin với Pet Sitter. Sau đó, đặt và thanh toán phí dịch vụ qua website PetOi.

Happy pets and you can get report

BƯỚC 3

Yêu cầu Nhân viên cập nhật tình hình của thú cưng theo thỏa thuận

Bạn nhận được cập nhật tình hình thú cưng từ Pet Sitter. Thực hiện đánh giá dịch vụ sau khi kết thúc giao dịch.